Univerzity by měly jít příkladem

I když je každý z nás zodpovědný za své vlastní chování, to jakým způsobem jsou univerzity postavené a jaké jsou v nich možnosti výrazně ovlivňuje chování studentů a budování jejich návyků. A to platí skoro pro všechny oblasti našich životů: jídlo, doprava, energie, voda nebo odpad. Je před fakultami dostatek stojanů na kola? Kolik vegetariánských jídel nabízí menza? Nachází se na fakultách dostatek košů na recyklovaný odpad, které jsou lehce viditelné a přístupné?

Jednou z hlavních motivací založit náš spolek bylo uvědomění, že právě univerzitní roky našich životů jsou ty, kdy žijeme poprvé mimo domov, osamostatňujeme se, formujeme si názory a tvoříme nové návyky. Infrastruktura a samotné fungování univerzity nás může během tohoto období inspirovat ke konání, které je zodpovědné a šetrné k životnímu prostředí a nebo právě naopak.

Univerzity mají příležitost nenásilným způsobem ve studentech podpořit hodnoty a chování, které s nimi zůstanou dlouhodobě.

Konkrétně si to můžeme ukázat na příkladu s odpadem, kterému se ve spolku už dlouhý čas věnujeme. V současnosti jsou na kolejích buňky, které mají na chodbičce jen koše na směsný odpad. Naprostá většina studentů se nad tím ani nezamyslí a svůj odpad hází tam, i když byli třeba doma zvyklí třídit. Umístněním jediného koše na směsný odpad se
automaticky ve studentech podporuje pocit, že třídít nemusí.

Loni jsme dělali dotazníkového šetření se studenty kolejí Bedřicha Václavka, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jakým způsobem zvýšit objem vytříděného odpadu na kolejích. Většina studentů se shodla na tom, že v případě, že by měli na kolejích tašky na několik druhů odpadu, třídění by pro ně bylo mnohem jednodušší.

V rámci pilotního projektu jsme rozdali studentům na kolejích Bedřicha Václavka tašky na plast, papír, kov a sklo a tento systém zatím skvěle funguje. Proto ho chceme v blízké budoucnosti zavést na všechny koleje UP. Věříme, že po třech nebo pěti letech na studentských kolejích si studenti zvyknou odpad třídit a po přestěhování se do vlastního v tom budou pokračovat, protože to už budou brát jako běžnou součást svého života.

Jídlo tvoří obrovskou část naší ekologické stopy a jedním z nejefektivnějších způsobů jak ji zmenšit je snížit nebo úplně omezit konzumaci masa. Jestli se chceme vyhnout katastrofálním dopadům klimatické změny, budeme ji muset snížit globálně. 

Tady má opět univerzita velký potenciál, protože v univerzitních menzách jedí denně tisíce studentů a zaměstnanců. Ne, nemluvíme o úplném vyřadění masa z jídelníčku menzy. V současnosti je ale nabídka masitých jídel mnohem větší než bez masa a tím univerzita opět implicitně podporuje neudržitelné spotřební chování.

Navrhujeme zlepšení kvality vegetariánských jídel a rozšíření nabídky tak, aby bylo atraktivní nejen pro vegetariány, ale také “masožravce”. Je pravděpodobné, že reakce studentů by byly různé, ale právě v podobných chvílích by univerzity měly zaujmout jasné stanovisko, informovat studenty a veřejnost o nejnovějších vědeckých zjištěních a změnit svoje fungování tak, aby šly příkladem nejen studentům, ale i dalším veřejným či soukromým institucím.

Jasně. Není to tak jednoduché. Ze zkušeností z práce ve spolku víme, že každá zásadní změna vyžaduje hodně pracovního úsilí, času i závazků. Na druhou stranu je skvělé vidět výsledky práce, které tady zůstanou i po nás.

Věříme, že právě univerzity by měly být místa, kde se inovace nejen vymýšlí, ale také zavádí. A oblast udržitelnosti není výjimkou. Instituce jako je Univerzita Palackého s 25 000 studenty má obrovský dopad nejen na životní prostředí, ale i na chování absolventů. Právě proto se snažíme upozorňovat, navrhovat řešení a přispívat k potřebné změně.

Jsme moc rádi, že zájem spolupracovat projevila jak Univerzita Palackého, tak i Správa kolejí a menz (SKM). Skvělými příklady úspěšného vzájemného snažení jsou například zahrádka Václavka nebo Freeshop. Ten nejen šetří finance studentům, ale navrátil život stovkám předmětů a v neposlední řade posílil hodnoty solidarity a spolupráce, které jsou dnes ve společnosti tak potřebné. Před námi je ale spousta práce.

V budoucnosti bychom chtěli přispět v zefektivnování odpadového hospodářství na kolejích, propagovat znovupoužitelné obaly či láhve, které nahradí ty jednorázové, jako sáčky, petky nebo brčka. Plánujeme se zaměřit i na menzu, kde bychom chtěli snížit plýtvání jídlem a zvýšit povědomí o udržitelných stravovacích návycích.

Jestli tě jakýkoliv z těchto projektů zaujal, nebo máš svůj vlastní, určitě nám napiš! Každé angažované ruce a hlavy navíc se nám hodí.

Tadeáš Žďárský


 

Chcete být v obraze?