Think out of the bin

Instituce se skoro 30 000 studenty a zaměstnanci vytvoří obrovské množství odpadu a právě ten je jeden z největších environmentálních problémů, kterým musí Univerzita Palackého čelit.

Proto jsme na začátku zimního semestru 2016 spustili kampaň Think Out of the Bin. Jejím prvním cílem je upozornit na komplexní problematiku odpadu a rozšířit povědomí mezi studenty o jeho environmentálních, ekonomických i sociálních důsledcích. Druhým hlavním cílem je navrhnout a následně implementovat efektivní systémová řešení, které sníží celkové objemy odpadu a zvýší podíl recyklace.

V rámci osvětové části se nám zatím podařilo zorganizovat promítání několika dokumentů, odpadový  flash-mob, výlet na třídící linku, clothes swap (výměnu oblečení) či zero-waste workshopy.

Co se týče systémových změn, spustili jsme studentský Freeshop, Free-Food Upol a také testujeme pilotní projekt třídících tašek na kolejích Bedřicha Václavka, které by podle našeho výzkumu měly zvýšit podíl recyklovaného odpadu na kolejích. Jestliže se tato teze potvrdí, třídící tašky bychom rádi zavedli i na zbytek studentských kolejí.

Think 1
Think 2
Think 3
Think 4
Think 5
Think 6
Think 7
Think 8
Think 9
Think 10

Chcete být v obraze?