O nás

Jsme studentská iniciativa, která se snaží o posílení společenské odpovědnosti a environmentálně příznivého chování na Univerzitě Palackého v Olomouci. Rádi bychom k podobným změnám inspirovali i další univerzity. Udržitelnost definujeme jako průnik mezi sociálními, environmentálními a ekonomickými aspekty rozvoje, a proto máme mezi sebou členy z různých akademických zaměření.

Od roku 2016 jsme už stihli založit komunitní zahradu Václavka a studentský Freeshopspustit kampaň “Think Out of the Bin”, zajistit fungování food-sharingové platformy FreeFood UPOL nebo nového projektu na bezplatné dolévání kohoutkové vody v Olomouci (a nyní už po celé ČR) Dolej si. Dále jsme spoluorganizovali festival Země na talíři či úklidové akce v rámci celorepublikové kampaně Ukliďme Česko.

Krom dlouhodobých projektů často pořádáme “osvětové” akce na témata jako udržitelnost, environmentální a globální problémy, zodpovědná a etická spotřeba, zero waste, cirkulární ekonomie a další. Formou promítání dokumentů, workshopů, panelových diskuzí či exkurzí tak studentům přibližujeme témata, na která během studia běžně nenarazí. Také se snažíme pracovat na systémových změnách, nyní především v odpadovém hospodářství univerzity (hlavně kolejí).

Mise

Jsme studentská iniciativa, která cítí potřebu změny. Snažíme se o udržitelnější a přátelštější univerzitní prostředí. Inspirujeme k ohleduplnému životnímu stylu prostřednictvím různorodých projektů. Lokálními kroky ke globální změně!

Vize

Naším cílem je šířit myšlenku udržitelnosti v rámci celé univerzity a tím inspirovat i ostatní univerzity. Chceme zachovat rovnováhu mezi prací a zábavou a zajistit dlouhodobou kontinuitu naší iniciativy. Zaměřujeme se na systémovou změnu a inspirujeme studenty a univerzitu, aby se i oni stali iniciátory změn.

O Nas 1
O Nas 2(1)
O Nas 2
O Nas 4

Chcete být v obraze?