Jak zhodnotit peníze? Lze to i eticky?

Snad každý z nás snad již slyšel o tom, že v dnešní době se peníze dají uchovávat i jinak než doma „pod postelí“ nebo na bankovním účtě. Proč to dělat je jednoduché – kvůli inflaci nám takto “ležící” peníze na bankovním účtě ztrácejí na hodnotě. Navíc, pokud správně zvolíte, peníze vám místo ubývání  na hodnotě mohou naopak přinést i zisk.

Existují spořicí účty, podílové fondy, lze také obchodovat s akciemi či kryptoměnami a se spoustou dalších instrumentů. Pokud se rozhodujeme své peníze investovat na delší dobu (v obvyklém případě na 10 a více let), je dobré se zamyslet nad tím, kam peníze ukládáme a k čemu svojí investicí vlastně přispíváme. Žene mě jen touha po zhodnocení mých prostředků? Beru při rozhodování v úvahu i jiné faktory? Když například nakoupím podílový fond, jenž kopíruje Pražskou burzu, nakoupil jsem podíl ve firmách jako je Erste Group – Česká spořitelna, Komerční banka, ČEZ, a třeba i Philip Morris. Koupit podíl v těchto firmách znamená, že souhlasím s tím, co daná firma dělá, ať už v oblasti investic či v oblasti jimi nabízených produktů či jak přistupuje k zaměstnancům a očekávám, že hodnota její akcie v budoucnu poroste, abych ji poté mohl prodat se ziskem. Tento faktor ovšem bývá dost často “opomenut” díky primárnímu účelu, kvůli němuž lidé investují, což tedy ve většině případů znamená touhu po zhodnocení prostředků.

V poslední době se “dostává na povrch” tzv. etické investování. To znamená, že někteří investoři si díky povědomí o dění ve světě začali selektovat, kam své prostředky uloží, a zohledňují při tom i další faktory, jako může být například naplňování bodů “etického kodexu”. V praxi to může znamenat, že investují např. nákupem podílových fondů, které již mají předdefinované podmínky pro firmy, jež dle jejich názoru splňuji “etický kodex” tím, že např. nepodporují práci dětí, investují pouze do obnovitelných zdrojů energie a nebo zajišťují “férovou mzdu”. V České republice takovéto produkty můžeme najít i u tradičních společností jako je ING nebo poměrně nově i u České spořitelny. 

Podmínky České Spořitelny: https://www.csps.cz/cs/jak-sporit/eticky-fond

Této fázi výběru etického uložení peněz samozřejmě předchází individuální specifikace preferencí, jež zohledňuje míru podstupovaného rizika, investiční horizont, potenciální výnos a likviditu vybraných investičních nástrojů.

Další formou “etického investování“ je samostatný výběr akcií, jež dle Vašeho mínění splňují Vaše konkrétní požadavky, a tyto akcie poté nakoupit přímo. Nemusíte se spoléhat na souhrn vytvořený firmami speciálně pro tento účel, jako tomu bylo u výše uvedených podílových fondů, nicméně tento způsob může zabrat více času stráveného nad analýzami. Na druhou stranu může přinést vyšší výnosy díky odbourání poplatků společnostem, které spravují podílové fondy.

Etické jednání je v zahraničí mnohem více diskutované i oceněné. Zde si například můžete přečíst, jak Norsko provedlo ve svém portfoliu etickou čistku.

Berete v úvahu / budete brát v úvahu i “eticke” stránky při rozhodování, kam své prostředky uložíte?

Na závěr musím dodat, že tento článek rozhodně není investiční doporučení!

Martin Kovařík – student Environmentálních studií a udržitelného rozvoje, člen iniciativy Udržitelný Palacký

Chcete být v obraze?